Základní organizace >> Volby do orgánů ZO SOSaD Ústí nad Labem

Volby do orgánů ZO SOSaD Ústí nad Labem

  datovou schránkou SOSaD

Vážený pane řediteli,

dne 18.3.2020 jsem Vám poslal dopis našeho č. j. 010/2022, kterým jsem Vás žádal o vysvětlení některých Vašich názorů a pojmů, uvedených ve Vašem dopise ze dne 14.3.2022 Vašeho č. j. 4829/2022-SŽ-OŘ-UNL-Ř.

Zejména jsem však žádal o poskytnutí podkladů, odůvodňujících zpracování návrhu sazeb výkonových odměn (dále jen V.O.) pro provozní zaměstnance (převážně výpravčí) v jednotlivých žst. včetně odůvodnění Vašich návrhů na jejich diferenciaci dle přílohy č. 3 (pracoviště s vyšší zátěží práce), tak, aby bylo možné tvorbu rozpisu posoudit a případně akceptovat.

Tyto údaje jste nám dosud neposkytl. Přitom ve smyslu platné kolektivní smlouvy je třeba, abychom s takovou diferenciací dle Vašeho návrhu výslovně souhlasili.

Bohužel nemáme žádné informace, že se V. O. zaměstnancům vyplácejí a dle jakých náležitostí a je na místě obava, že za těchto okolností jejich výplata není ve všech případech podložena náležitými souhlasy všech zainteresovaných stran a asi není ani v souladu s pravidly pro jejich tvorbu a poskytování.

Vážený pane řediteli, jsme ochotni naše případně chybějící souhlasy v systému sazeb V. O. kdykoliv doplnit, pokud budeme mít k dispozici požadované (nebo jakékoliv jiné) údaje potřebné pro posouzení.

Bohužel nemůžeme Vaši nečinnost v této věci přehlížet a bude-li v ní z Vaší strany pokračováno, vyhrazujeme si právo podniknout další samostatné kroky.

Jsme toho názoru, že spolupůsobení naší odborové organizace s Vámi řízenou organizační složkou zaměstnavatele má pevně daná a jasně institucionalizovaná pravidla určená zákoníkem práce, jak jsme již v našem předchozím dopise uvedli, a není možné je jednostranně měnit a přetvářet.

S pozdravem                     


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 16. 03. 2022 | 378 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
ÚŘEDNÍ HODINY ZV
01.01.2022:

ÚŘEDNÍ HODINY ZV ZO

 

PONDĚLÍ    8:15 - 12: 15 

ÚTERÝ        8:15 - 12: 15 

STŘEDA      8:15 - 12: 15 

 

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN:

 

 

Vyhledávání

Vyhledat text

Čtenář:

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Code & design by TRISKELION Multimedia © 2007. Powered by phpRS