Archiv >> Stanovisko kolektivních vyjednavačů SOSaD

Stanovisko kolektivních vyjednavačů SOSaD

Je stále zablokované kolektivní vyjednávání na Českých drahách, a.s.?

aneb o tom, jak zloděj křičí „Chyťte zloděje“!Pan Bc. Jaroslav Pejša, nynější představitel OSŽ, nelenil a ve čtvrtek 2.12.2010 min. týden napsal sdělovacím prostředkům o tom, jak předseda SOSaD ing. Jaromír Dušek maří kolektivní vyjednávání u Českých drah, a.s., protože chce získat za svůj svaz více uvolněných funkcionářů. Zapomněl se zmínit, že pokud by při stanovování počtu uvolněných odborových funkcionářů jednotlivých odborových centrál (OC) působících u ČD vládly běžné matematické zákony ze 4. třídy základní školy, tak by všechny tyto OC musely mít výrazně vyšší počty uvolněných funkcionářů oproti stávajícímu stavu, aby dosáhly proporcionálního řešení k počtu k nyní i na příští rok uvolňovaných funkcionářů OSŽ.

Proto jsme navrhli jsme všem věcný a spravedlivý mechanismus, který by nikoho neznevýhodňoval a každý odborový svaz by měl počet funkcionářů, úměrný počtu členů a OSŽ i těch, které ze zákona zastupuje v pracovněprávních vztazích. S tímto principem souhlasili všichni jednající, nesouhlasil jediný a to zaměstnavatel. Je to dojemná péče zaměstnavatele o OSŽ.

Celý problém nesouhlasu SOSaD s dosavadním návrhem zaměstnavatele je tedy v tom, že zaměstnavatel reprezentovaný panem ing. Pavlem Švagrem, CSc, předložil na rok 2011 návrh vlastního opatření k uvolnění odborových funkcionářů, když návrh předsunul před další body kolektivního vyjednávání, ale do návrhu textace včetně návrhu smlouvy nezapracoval elementární mechanismus stanovení počtu funkcionářů při počtu zaměstnanců nad 500 a nad 1 000. Tím dostal mimo rámec jakýchkoliv pravidel počet funkcionářů vyšší než 2 (týká se zejména OSŽ), což panu Švagrovi nevadí a panu Pejšovi zřejmě také ne. Pejšovi navíc nevadí lhaní a zkreslování faktů. To není nic nového.

V textu výše uvedených návrhů se zaměstnavatel dopustil i řady dalších nepřesností, pro které nemůže návrh obsahově fungovat, a návrh se přitom věcně neodlišil od návrhu opatření na rok 2010, který už tehdy byl diskriminující.

Kvůli nedohodě o počtu uvolněných funkcionářů na rok 2011, kde zaměstnavatel neodpověděl na žádný náš návrh a ani neumí vysvětlit svůj návrh vlastní, jsme obviňováni ze zmaření kolektivního vyjednávání, aby chom posléze byli obviněni, že jsme zavinili zmaření celé kolektivní smlouvy. Jde o přesně stejný scénář jako v roce minulém, kdy jsme bez ohledu na nerovnoprávnost a diskriminační jednání ustoupili.

K řešení situace pro rok 2011 jsme předložili již před týdnem dva vstřícné návrhy, které měly za cíl zpřesnění a objektivizaci počtu zaměstnanců pro stanovení počtu funkcionářů na ně připadající přesnými metodami. K tomu neměli zástupci žádné z OC připomínky. Zaměstnavatel ovšem odmítl zařadit projednání těchto návrhů do agendy. To ovšem není seriozní platforma pro žádné jednání. Naši členové nemohou mít horší podmínky pro fungování a zastupování, než ostatní odborové centrály. Na druhé straně je SOSaD ochoten souhlasit i s nižšími počty uvolněných funkcionářů, bude-li tento počet stanoven na přesně stejném matematickém a nediskriminujícím principu také pro ostatní.

Nyní jsou tedy na tahu České dráhy. Pro případ, že by to pan náměstek pro personální práci nevěděl, sdělujeme mu i takto veřejně: Návrh se předkládá podepsaný předkladatelem a není to nepodepsaný kus papíru, k jehož textu se během hodiny už předkladatel nehlásí a vykřikuje něco úplně jiného. Dbá na řádné doručení návrhu. Navrhovatel při předkládání návrhu na jednání se chová ke všem stejně a neštve jedny proti druhým ve snaze získat výhody.

Ujišťujeme Vás, vážení a milí čtenáři, že při prvním náznaku seriozního postupu a bez snahy diskriminovat SOSaD, budeme v kolektivním vyjednávání pokračovat. Čekáme na vyjádření zaměstnavatele na naše návrhy, tak, jak to bývá v kolektivním vyjednávání obvyklé. To je ovšem pro pana Pejšu důvod ke kampani a k žalování. Bohužel se nemůžeme chovat podle něj, i když svá přání vyvěšuje na kdejaké dveře a nástěnku. Zodpovídáme se našim členům.

V Praze dne 6.12.2010


Jan Kadečka                                                                           Ing. Jaromír Dušek

předseda Firemního výboru SOSaD ČD, a.s.                         předseda SOSaD| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 07. 12. 2010 | 841 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Čtenář:

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Vyhledávání

Vyhledat text

ÚŘEDNÍ HODINY ZV
18.02.2018:

PO   8:15-12:15 HOD

ÚT    8:15-12:15 HOD

ST    8:15-12:15 HOD

Code & design by TRISKELION Multimedia © 2007. Powered by phpRS