Archiv >> Společný návrh všech odborových organizací působících na ČD, a.s., na 1. změnu PKS ČD, a.s. na rok 2011

Společný návrh všech odborových organizací působících na ČD, a.s., na 1. změnu PKS ČD, a.s. na rok 2011Naše několikaměsíční úsilí dobře hájit zájmy zaměstnanců ČD, a.s., spěje do finále.

V závěru loňského roku jsme se marně snažili přesvědčit zástupce odborových organizací u ČD, a.s., aby podpořili náš návrh na zachování reálných mezd v PKS ČD, a.s. pro rok 2011. Zpracovali jsme návrh 1. změny PKS 2011, který jsme s ostatními OC prokonzultovali a při společném jednání dne 16. 3. 2011 se dohodly všechny odborové organizace, působící na ČD, a.s., že námi předložený návrh bude s podpisy všech OC předložen generálnímu řediteli.

 

Návrh na 1. změnu PKS Č, a.s. na rok 2011 zní:

 

Společný návrh všech odborových organizací působících na ČD, a.s., na 1. změnu PKS ČD, a.s. na rok 2011

 

doplnění bodu 3.2.1 kapitoly 3. ZAMĚSTNANOST A MZDOVÁ POLITIKA PKS ČD, a.s. na rok 2011

 

ČD zajistí v průběhu roku 2011 (tj. za I. čtvrtletí, I. pololetí, I. až III. čtvrtletí, rok), aby průměrná reálná měsíční mzda ze mzdových nákladů bez ostatních osobních nákladů oproti stejnému období roku 2010 v žádném povolání (pracovní činnosti) nepoklesla. Plnění tohoto závazku bude vyhodnocováno a projednáváno smluvními stranami čtvrtletně vždy nejpozději do 30. kalendářního dne po uplynutí příslušného čtvrtletí s tím, že ČD předloží příslušným odborovým orgánům údaje nejpozději do 25. kalendářního dne po uplynutí hodnoceného období.

 

Podkladem pro vyhodnocení závazku bude:

skutečný vývoj průměrné mzdy ze mzdových nákladů bez ostatních osobních nákladů v jednotlivých povoláních (pracovních činnostech) nárůstem od počátku roku ve srovnání se skutečností za stejné období roku 2010 po zohlednění strukturálních vlivů a při splnění podmínky více jak tří zaměstnanců v povolání jak v roce 2010, tak zároveň v roce 2011. Do hodnocení se nezahrnují zaměstnanci jmenovaní do funkce podle směrnice pro obsazování funkcí v ČD, a.s.

 

údaje ČSÚ o vývoji spotřebitelských cen úhrnem za ČR.

 

Při zjištění neplnění závazku v průběhu roku 2011 přijme zaměstnavatel taková opatření, aby takové neplnění eliminoval formou vyplacení jednorázové odměny v nejbližším výplatním termínu a zároveň zabránil neplnění v dalším období. S přijatými opatřeními seznámí neprodleně příslušné odborové orgány.

 

O čem se ještě hovořilo :

 

Převod živé dopravní cesty

Na tomto jednání se hovořilo i o převodu živé dopravní cesty pod SŽDC. Zástupci všech OC vyslovili stejný negativní názor a nespokojenost s převodem. Shodli se rovněž na nutnosti sejít se na jednání k tomuto problému a řešit společný postup v této záležitosti.

 


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 17. 03. 2011 | 988 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
ÚŘEDNÍ HODINY ZV
01.01.2022:

ÚŘEDNÍ HODINY ZV ZO

 

PONDĚLÍ    8:15 - 12: 15 

ÚTERÝ        8:15 - 12: 15 

STŘEDA      8:15 - 12: 15 

 

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN:

 

 

 

Vyhledávání

Vyhledat text

Čtenář:

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Code & design by TRISKELION Multimedia © 2007. Powered by phpRS