Počet zobrazených článků: 14 (z celkem 29 nalezených)

| 0-15 | 15-29 |

Jednání ministra dopravy s odbory a otázky k řešení 28.8.2018

Jednání ministra dopravy s odbory a otázky k řešení

 

V úterý 28. srpna je naplánována další schůzka ministra dopravy s odborovými centrálami, působícími na Českých drahách (ČD). Z webu Ministerstva dopravy jde zároveň vyčíst, že zatím nedošlo k nominaci Jana Štrofa co by nového politického náměstka ministra dopravy, člena ANO a dosavadního vedoucího kanceláře předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO).

 

I když se mírní rétorika ve vztahu k vedení ČD, objevují se zavádějící a velmi nebezpečné mediální výstupy, jako např. článek z 23. srpna v MF Dnes „Celé vedení odvolat nejde“, který je rozhovorem s předsedou Dozorčí rady ČD (DR ČD) panem profesorem Moosem.

 

Z rozhovoru v MF Dnes vyplývá, že členové dozorčí rady nyní studují zprávu o stavu ČD a snaží se vyhodnotit stav jejich úseků. Padla zároveň informace, že se nemůže stát, aby nedošlo k žádným změnám v managementu ČD, protože už se ví, kde je třeba provést změny ve fungování ČD. Pan profesor Moos mluví o úkolu z řídícího výboru, který musí dozorčí rada splnit, bagatelizuje ohrožení ratingu ČD s odkazem na „vysoký rating České republiky“ a přestože v rámci působení v DR ČD ručí svým majetkem, v následujících pasážích vyjadřuje, že by si ČD měly „vypouštět svůj rybník“. Je prezentována údajná mylná představa železničních odborářů, že by vedení ČD nemělo na liberalizaci jakkoliv spolupracovat. Za odbory je třeba připomenout, že vyzývají Ministerstvo dopravy k řešení liberalizace a zajištění síťovosti od roku 2014, velmi intenzivně od roku 2016. Odbory mají zcela jednoznačně za to, že problematiku liberalizace nemůže řešit národní dopravce, ale právě a jen Ministerstvo dopravy ČR (MD ČR), které doposud nevytvořilo férové podmínky pro soutěže. Není věcí managementu ČD, ale je odpovědností MD ČR, aby se vyřešily zejména závazky ČD vyplývající ze zákona, přinášející celou řadu povinností, které ostatní dopravci nemají. Např. vybírat dodavatele vozidel a tedy svého hlavního výrobního prostředku pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, kdy ostatní dopravci tuto povinnost nemají. Naopak jako chvályhodné se jeví počínání stávajícího managementu ČD, který se snaží jednat s péčí řádného hospodáře a nabízí ministerstvu svůj roky budovaný komplexní systém odbavení cestujících, který má zaimplementovány všechny integrované dopravní systémy v ČR a umožňuje vydávat jízdní a rezervační doklady z a do všech stanic, a to nejen na území ČR, ale i v i zahraničí. Tento systém navíc umí integrovat i tarify ostatních dopravců. Ministerstvo tedy nemusí nic vymýšlet a je pouze na něm, aby se s ČD na využití systému dohodlo. Ale MD ČR o tom nechce slyšet a raději hodlá nalít více než 200 mil. Kč do svého podniku CENDIS, s. p. a do Státní tiskárny cenin, s. p., přičemž zde nejsou žádné záruky, jak a kdy bude systém fungovat. Využitím systému státní akciové společnosti ČD by se přitom vyřešila otázka potřebného zajištění síťovosti a problematika clearingu tržeb.

 

Samostatnou otázkou jsou potom pseudo poptávková řízení s akcentem pouhé ceny dopravního výkonu na 1 km, ke kterým postoj MD ČD v podstatě nabádá kraje, takže díky tomu není třeba zohlednit ani zabezpečovací zařízení jednotlivých tratí, do kterých se investovaly evropské prostředky a došlo k jejich zmaření, když se na železnici dostávají vozidla bez odpovídajícího komunikačního zařízení a dochází k výraznému zhoršení bezpečnosti.

    

Nelze zpochybnit právo vlastníka společnosti – státu prostřednictvím řídícího výboru a následně dozorčí rady ČD provádět změny v managementu ČD, ale tyto musejí být doprovázeny jasnou strategií a vizí, jak mají ČD vypadat, kam mají směřovat a co se od nich očekává. Pokud někdo dopředu veřejně hovořil o odvolání představenstva ČD, jde určitě o stabilitu firmy a zajímá to věřitele ČD a přirozeně i ratingovou agenturu Moody´s.

 

Ze strany pana ministra dopravy padla na posledním jednání výzva, aby se zaklínadlo rating společnosti nepřeceňovalo, protože důvěra věřitelů spočívá hlavně v tom, že za závazky státní akciovky 100% ručí stát. To byla zcela nepravdivá informace, protože stát za žádné stávající závazky ČD neručí.

 

Stabilita managementu a vztah majitele ke společnosti jsou celkem zásadními kritérii hodnocení. ČD už několik let drží stabilní rating Baa2, což je dva stupně od spekulativního pásma. Toto hodnocení bylo naposledy potvrzeno letos v červnu, přičemž rating má stabilní výhled. Jakékoliv zhoršení ratingu by mohlo znamenat výrazné zvýšení nákladů na úroky z úvěrů a dluhopisů.

 

Ve 2. pololetí 2018 nastává pro ČD kritická doba, neboť řeší splatnost 8 miliard CZK (300 mil. EUR) dluhopisů veřejně obchodovatelných a splatných v červnu 2019. To představuje novou emisi veřejně obchodovatelných dluhopisů v Londýně a do konce roku 2019 nastavit proces (mandátní banky, advokáti, informační memorandum, roads shows po Londýně, Frankfurtu nad Mohanem, Curychu, Vídni apod.). Pokud se neuspěje, hrozí deflaut, resp. bankrot ČD a rozprodej dceřiných firem, o což možná zájmovým skupinám okolo Vlády ČR a soukromých dopravců jde. Paralelně lze připomenout případ Českých aerolinií, ze kterých se postupně a ostudně stal spíše aeroklub.

 

                                                                                              Jindřich Berounský

                                                                                   Svaz odborářů služeb a dopravy


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 29. 08. 2018 | 89 přečtení | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

INFORMACE z jednání odborových centrál a ministra dopravy

 

 

 

Jednání ministra dopravy nerozptýlilo obavy odborů na Českých drahách, ale přineslo příslib dalších jednání

 

V pondělí 30. 7. 2018 od 10.00 do 11.30 hodin se uskutečnila schůzka ministra dopravy Dana Ťoka se zástupci odborových centrál, působících v rámci Českých drah, a.s. (ČD). Dalšími účastníky jednání byli profesor Petr Moos co by ministrem dopravy doporučený budoucí předseda dozorčí rady ČD a náměstkyně pro řízení sekce vnějších vztahů Lenka Voplatková.

Zástupci všech odborových centrál reagovali společným prohlášením ze dne 17. 7. na mediální výstupy pana ministra dopravy ze dne 13. 7., když pan ministr prezentoval obměnu 5 členů dozorčí rady ČD, spojenou se záměrem odvolat představenstvo ČD a vypsat výběrové řízení na nové vedení ČD v kontextu s údajnou nepřipraveností ČD na liberalizaci evropského železničního trhu. Zástupci odborů se ohradili mj. také kvůli dlouhodobé ignoraci jasných závěrů z tripartity ze dne 17. 4. 2017 a nepovažují za adekvátně dopracovaný materiál Role státu při zajištění dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019        a dopady nové legislativy na společnost České dráhy. Odborové centrály prohlášením prezentovaly, že nepřipravenost na liberalizaci a řešení role ČD vidí na straně Ministerstva dopravy (MD).

Pan ministr Ťok uvedl jednání tím, že jej mrzí výstup odborových centrál, který vůbec nekomentoval v médiích a sám inicioval schůzku s odbory. Prezentoval zájem ujistit všechny účastníky, že mu jde o ČD a nikoliv jejich likvidaci, a že se chce více věnovat železniční dopravě a začít znovu „tak jak se to má dělat“. Prezentaci jeho výstupů z tiskové konference 13. 7. považuje pan ministr za nešťastnou, špatně pochopenou a zkreslenou. Jde o ČD         a opravdu jejich lepší pozici, které chce napomoci. Pan ministr vyzval předsedu OSŽ Martina Malého, aby se ujal slova za odborové centrály.

Předseda OSŽ Martin Malý poděkoval za schůzku a vznesl zásadní otázku, co konkrétně považuje MD za nepřipravenost ČD na liberalizaci.

Pan ministr předal slovo profesoru Moosovi, který představil několik konkrétních výtek vůči managementu, ale kromě pro něj blíže nespecifikovaných vysokých osobních nákladů, údajných přemrštěných výdajů za marketing a právní služby neprezentoval nic zásadního. Zcela nemístnou byla výtka, že ČD hájily svoji pozici i v rámci ÚOHS na rychlíkových linkách Plzeň – Most a Pardubice – Liberec, z čehož vyplývá, že by snad měl management pracovat na vlastní destrukci ve prospěch soukromých dopravců.

Pan profesor Moos dále prezentoval, že tarifní integrace všech dopravců už šla řešit dávno, zástupci odborů připomněli, že ČD od roku 2017 nabídly v rámci potřeby jednotného odbavení In Kartu s MAP strukturou, kterou by bylo vhodné využít právě ze strany Ministerstva dopravy a neblokovat, resp. nebudovat nelogicky nový duální systém. V závěru svého bloku pan profesor Moos pochválil za výsledky dceřinou společnost Výzkumný ústav železniční, u které bude prosazovat, aby byla součástí ČD. Tato poznámka vyvolává otázky, zda nemá dojít k řešení ČD prodejem dceřiných společností, o kterém ale řeč nebyla.  

Pan profesor Moos se podivoval nad střetem zájmů bývalého předsedy dozorčí rady ČD Milana Ferance, který byl ve stejnou dobu i v roli člena správní rady SŽDC. To přesně celou dobu kritizovaly bez adekvátní odezvy odbory a tento problém je konečně ku prospěchu všech vyřešen.

Na výrok pana ministra Ťoka, že nemá možnost ovlivňovat aktuální živelnější otevírání trhu ze strany krajů, ať už nabídkovým nebo pseudo nabídkovým řízením, předseda Podnikového výboru OSŽ Vladislav Vokoun namítnul, že v rámci původního memoranda by MD mělo mít kontrolu nad prostředky něco nad 3 mld. Kč, zasílanými krajům a nejde se vyvléknout z odpovědnosti za jejich čerpání. Zároveň prezentoval, že se cítí za své dlouhé období působnosti nejenom v dozorčí radě ČD (DR ČD) člověkem informovaným a z vyjádření pana profesora Moose je zřejmé, že nemá dostatek relevantních informací.

Zástupce SOSaD (Jindřich Berounský) má za pozitivní, že pan ministr chce zahájit novou epochu vztahů s odbory, ale poukázal na to, ČD poškodilo a destabilizuje prohlášení v rámci tiskové konference 13. 7., že nová DR ČD má odvolávat vedení. Ve hře je rating společnosti            a veřejně obchodovatelné dluhopisy např. i v britské jurisdikci, jde i o německé privátní fondy a jak si může v této chvíli připadat předseda představenstva, má-li jednat o dalším refinancování dluhopisů?

MD vyzval, aby se zaklínadlo rating společnosti nepřeceňovalo, protože důvěra věřitelů spočívá hlavně v tom, že za závazky státní akciovky 100% ručí stát.  

Zástupce SOSaD otevřel záležitost 4. železničního balíčku, který znamená v pojetí největších železničních správ DB a SNCF zmírnění dopadů včetně existujícího holdingu,   poukázal na otázku řešení provozních souborů, požadovaných EU, versus jednotlivých linek nesmyslně vytrhávaných v ČR a vyzval k vytvoření pracovní skupiny, řešící připravenost na liberalizaci s tím, že zásadní brzdou procesu je podle jeho názoru sekční náměstek Ladislav Němec, který podle všeho nepodává ministru dopravy správné informace a ve vztahu k Asociaci krajů ČR dokonce uvádí, že „Rozpad sítě je standardní nevýhodou liberalizace.“ To je zásadní nepochopení celého procesu a odbory mají další důkazy o nepřipravenosti, resp. brzdách ČD ve vztahu k liberalizaci ze strany MD, jako je rok a půl neřešená síťovost služeb.

Dalším problémem jsou nové povinnosti ČD v rámci rezortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek, které podle odborů a jejich podkladů zhoršují konkurenceschopnost ČD s výjimkou distribuce elektrické energie přes SŽDC. MD problém v centrálních zakázkách vůbec nevidí, jde o banální záležitosti, které údajně ČD nijak významně neovlivní.

Zástupce SOSaD otevřel problém soutěží o nejnižší cenu dopravního výkonu a připomněl květnovou nehodu jiného dopravce v Jihočeském kraji na trati České Budějovice – Nové Údolí, která se stala na jedné z nejbezpečnějších tratí v republice, zabezpečené 3 systémy, kde je technicky vyloučeno, aby se vlaky srazily, a na trati mohou jezdit po soutěži vozidla bez kompatibilních zařízení k zabezpečení, resp. adekvátní radiostanice. Podle všeho tak došlo ke zmaření investice v řádu stovek miliónů Kč z 1, 6 mld. Kč na modernizaci trati          s podporou Fondu soudržnosti EU. Na další trati ze Strakonic do Volar se dokonce jezdí jen s mobilními telefony, čímž nejde využít ani tzv. „generální stop“ ve Strakonicích na hlavní trati ve vztahu k těmto vozidlům, což je v rámci zajištění bezpečnosti výrazným krokem zpět.

Pan ministr Ťok považuje soutěž v Jihočeském kraji za svébytnou záležitost samotného Jihočeského kraje. Dále zmínil, že pořád v rámci dálkové dopravy, která mu přísluší, podporuje ČD přímým zadáním, doposud se podle něj vlastně nesoutěží, ale nejde zabránit dalším dopravcům, aby podávali svoje nabídky a prezentovali zájem o dálkové linky. To všechno musí zohlednit s péčí řádného hospodáře.

Předseda DUO Zdeněk Fojtík vytknul MD, že se od roku 1990 ještě nikdy nesetkal se strategickým materiálem rozvoje veřejné dopravy, který by ji řešil jako celosíťový systém.

Ministr dopravy závěrem deklaroval zájem o spolupráci a pravidelná jednání s odbory jako se sociálními partnery, zároveň se ke komunikaci nabídl pan profesor Moos. Po ujištění ze strany pana ministra i pana profesora Moose, že se přes léto nic závažného nebude dít kromě řádného ustavení nové dozorčí rady ČD včetně volby jejího předsedy byla dohodnuta jako společně žádoucí schůzka 28. 8. 2018 v 10 hodin na stávajícím půdorysu za účasti odborových centrál, ministra dopravy, odborných náměstků a pana profesora Moose.

Po jednání panuje shoda zástupců odborů v tom, že nepadly relevantní důvody pro řešení představenstva ČD a personálních změn. Zároveň se potvrzuje nepřipravenost MD na liberalizaci a záchranu síťových služeb železnice. Jako pozitivní se jeví deklarace zájmu        o jednání s předpokladem řešení podrobnějších podkladů a příslib, že podstatné změny týkající se vedení Českých drah už budou napříště s odboráři konzultovány.


 

                                                             Jindřich Berounský

V Praze 31. 7. 2018                    Svaz odborářů služeb a dopravy


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 01. 08. 2018 | 175 přečtení | Počet komentářů: 29 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Uzavření kanceláře ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem

Ve dnech 25.,26.,27. 6. 2018

bude z provozních důvodů uzavřena kancelář ZV ZO. (čerpání dovolené) 

 


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 19. 06. 2018 | 148 přečtení | Počet komentářů: 37 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

sdělění

Vážení kolegyně a kolegové 

níže uvedené sdělení je jen pro Vaší informaci co musíme zajistit, abychom neporušovali zákon. S poučením, které je od Vás potřeba podepsat Vás osloví vhodnou formou úsekový důvěrníci, kteří Vám dokument dají podepsat. Není nutné to tisknout.

Zároveň Vám tento dokument dá podepsat sekretář, při návštěvě kanceláře ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem v případě, že Vás úsekový důvěrnici nezastihnou nebo mezi tím přijdete na ZV dřív. 

Děkuji za spolupráci.

 

Kadečka Jan

 

 

Sdělení pro členy Svazu Odborářů Služeb a Dopravy

 

Vážená slečno/paní, vážený pane, jste členem (členkou) – dále jen člen - Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (dále jen svaz nebo též spolek) – základní organizace se sídlem v Chebu, Sokolově, Ústí nad Labem, Děčíně, Rybništi, Praze nebo v Ostravě (dále jen ZO).

Vydáním Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU číslo 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a akceptací zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vznikají každému spolku i každému členu nová práva a povinnosti a je nutné postupovat podle tohoto nařízení minimálně do doby, než ČR vydá svůj vlastní právní předpis, který by případně mohl některá striktní nařízení EU modifikovat.

Do té doby je ovšem třeba, aby každá ZO prokázala, že poučila každou fyzickou osobu ve své evidenci (člena SOSaD, zájemce o členství), o účelu, rozsahu a dalších záležitostech zpracovávání evidence jejích osobních údajů a fyzická osoba svým podpisem toto poučení akceptovala i s tím, že taková osoba má právo takový souhlas odmítnout nebo jej vázat na podmínky (omezený souhlas). Poskytněte Vaší ZO i svazu laskavě nezbytnou součinnost.

Proto Vás žádáme o souhlas s evidencí a zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu, který jste uvedli na přihlášce ke členství ve svazu, resp. v ZO, případně v rozsahu nezbytně nutném k zajištění Vašich práv a povinností.  

Souhlas udělujete svým podpisem na konci dále uvedeného poučení. Vámi podepsané poučení vraťte Vašemu ZV ZO SOSaD nejpozději do 25. 5. 2018. V případě, že souhlas nehodláte udělit, uveďte to tam také. Budeme Vaši vůli respektovat v rozsahu dle právních předpisů včetně ustanovení GDPR.

 

 

V Praze dne 10. 5. 2018                                          

 

                                                                                                     Kadečka Jan

                                                                                          předseda ZO SOSaD Ústí nad Labem

 

 

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

I. Účel zpracování osobních údajů, v jakém rozsahu se Vaše údaje zpracovávají a proč:

Spolek (ZO) eviduje a zpracovává Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu (jako na přihlášce ke členství v SOSaD, případně v rozsahu náležitostí evidence Vašich příspěvků) za účely evidence členských práv a povinností, nabídku různých aktivit pořádaných svazem, případně jednotlivými ZO nebo i ve spolupráci se zaměstnavatelskými subjekty, případně k plnění upozorňovacích povinností, podporu při živelních událostech, stejně tak k další realizaci Vašich práv a povinností dle stanov spolku.

Za nezbytný rozsah evidence a zpracování Vašich údajů je odpovědný správce, což je ZO, SOSaD, jednající svými orgány, zejména ZV. Ten také přijme odpovídající konkrétní opatření, které zabezpečí Vaše osobní data proti možnému zneužití nebo ztrátě, zcizení, atd. Člen musí na základě své žádosti dostat informaci, co se s těmito údaji děje dál a vede o poskytování nebo pohybu dat každého člena evidenci. Stejné povinnosti má i svaz (SOSaD) v rámci údajů, které mu sdělí ZO a po dobu, kdy taková data používá.

Vaše údaje tedy zpracovává ZV každé ZO, který je ze zákona správcem údajů.

Každý, kdo jeho jménem Vaše osobní údaje samostatně zpracovává, je zpracovatelem na straně správce a platí pro něj stejné povinnosti jako pro správce.

Spolek, ani ZO, není povinen ze zákona zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Přesto svaz (SOSaD) tuto funkci zřizuje k ochraně a kontrole Vašich práv. Je jím předseda Revizní komise SOSaD pan Milan Tomko, mail: milan.tomko@seznam.cz.

ZO je oprávněna předávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu svazu, případně spoluorganizátorům různých kulturních a sportovních akcí, zaměstnavateli kromě výše uvedeného potom pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění srážky členských příspěvků na základě výslovného souhlasu člena.

II. Doba uložení osobních údajů – po dobu Vašeho členství a max. po dobu 3 let od ukončení členství.

III. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo souhlas omezit na pouze některé údaje. Písemně nebo mailem – vždy na adresu správce. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování Vašich údajů před jeho odvoláním, stejně tak údajů, které jsou nezbytné pro účely plnění ze smluv, pro dokončení akcí dle Vaší přihlášky, z důvodů ochrany práv jiného subjektu, anebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. O tom Vás v takovém případě bude správce informovat a máte právo podat proti takovému postupu stížnost.

IV. Právo na přístup k údajům včetně práva na opravu, výmaz a přenositelnost údajů:

1.    Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje (případně jaké), jsou či nejsou správcem zpracovávány, jakým způsobem a k jakému účelu.

2.    Máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům s informacemi o účelech, případně kategorizaci zpracování, příjemcích dat, plánované době, po kterou budou Vaše data uložena, včetně toho, zda dochází nebo nedochází k automatickému zpracování Vašich osobních dat mimo rámec Vašeho souhlasu.

3.    Máte právo na opravu a doplnění Vašich dat, máte právo na omezené zpracování v rozsahu, ve kterém popíráte přesnost zpracovávaných údajů, na dobu potřebnou k tomu, aby si správce mohl přesnost ověřit, nebo pokud správce podle Vašeho názoru již tyto údaje nepotřebuje v dosud evidovaném rozsahu.

4.    Máte právo požádat správce, aby bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud již tyto nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány, odvolal jste svůj souhlas s jejich zpracováním a neexistuje jiný důvod pro jejich zpracovávání, popř. z důvodu, že Vaše osobní údaje byly zpracovány dle Vašeho názoru protiprávně, případně z toho důvodu, že Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. Totéž se týká Vašich dětí.

5.    Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud to je technicky proveditelné.

V. Způsob poskytnutí požadovaných informací:

Správce Vám poskytne informace písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho mailovou adresu, budou Vám údaje poskytnuty elektronicky, pokud výslovně nepožádáte o poskytnutí v listinné podobě. 

VI. Právo podat stížnost:

1.    Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost v písemné podobě na adresu správce – tedy adresu ZO; je možné podat stížnost i telefonicky nebo osobně s tím, že ji doplníte písemně do 7 dnů.  Správce je povinen stížnost s Vámi i sepsat. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem, jinak správce vyzve stěžovatele k jejímu doplnění ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Stejná lhůta je stanovena na její vyřízení. Lhůta začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení, či doplnění. Nedojde–li k doplnění stížnosti, nelze ji vyřídit.    

2.    Na postup správce je možné podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Člen ZO SOSaD :

Souhlasím - nesouhlasím s poskytnutím svých osobních údajů pro výše uvedené účely a v uvedeném rozsahu:

 

V………………………… dne …… 5. 2018.

 

……………………………………………….     …………………………………………………

Jméno a příjmení                                                                        Podpis

 

Text tohoto dokumentu byl schválen dne 10.5.2018 Generální radou Svazu Odborářů Služeb a Dopravy .

 

 


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 24. 05. 2018 | 198 přečtení | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Změna provozní doby Kanceláře ZV

Z organizačních důvodů ( sekretář rehabilitace lázně)

budou do 28.4.2018

upraveny úřední hodiny ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem. 

dne 23.4. zavřeno

dne 24.4. zavřeno 

dne 25.4. od 7:30 - 11:30 hod.

dne 26.4. od 7:30 - 12:00 hod.

dne 27.4. od 7:30 - 11:00 hod.

 

Úřední hodiny se mohou ještě změnit, proto Vás prosím o ověření úředních hodin telefonicky 9724 24 486 nebo den předem na internetu.  

Úřední hodiny na další dny budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.

Děkujeme za pochopení

 


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 13. 04. 2018 | 235 přečtení | Počet komentářů: 31 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Změna provozní doby kanceláře ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem

Od 19.2.2018 dle rozhodnutí ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem ze dne 16.2.2018 bude změněna provozní doba kanceláře ZV ZO.

Nová provozní doba kanceláře ZV ZO Ústí nad Labem

PO 8:15 - 12:15

ÚT 8:15 - 12:15

ST 8:15 - 12:15

 

 


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 11. 02. 2018 | 396 přečtení | Počet komentářů: 40 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

PKS na rok 2018 u SŽDC nepodepána


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 28. 12. 2017 | 177 přečtení | Počet komentářů: 39 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

PF 2018


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 21. 12. 2017 | 245 přečtení | Počet komentářů: 26 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Pks ČD 2018


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 21. 12. 2017 | 300 přečtení | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

PKS ČD Cargo 2018

 


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 18. 12. 2017 | 152 přečtení | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Vánoční poukázky + plánovací diáře 2018


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 25. 10. 2017 | 225 přečtení | Počet komentářů: 28 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-29 |

Čtenář:

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Vyhledávání

Vyhledat text

ÚŘEDNÍ HODINY ZV
18.02.2018:

PO   8:15-12:15 HOD

ÚT    8:15-12:15 HOD

ST    8:15-12:15 HOD

Code & design by TRISKELION Multimedia © 2007. Powered by phpRS