Dohoda o vyplacení mimořádné odměny dle PKS ČD na rok 2023, bodu 6. 1. všeobecných podmínek.

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Základní organizace, Vydáno dne: 11. 08. 2023 Dohoda o vyplacení mimořádné odměny dle PKS ČD na rok 2023, bodu 6. 1. všeobecných podmínek.

 

Dne 10. 8. 2023 podepsali odborové organizace se zaměstnavatelem dohodu, která vzešla z jednání o zmírnění dopadů rostoucí inflace na zaměstnance Českých drah.

Dohoda obsahuje vyplacení mimořádné odměny ve výši 10.000 Kč pro každého zaměstnance ČD. Odměna bude vyplacena v září ve výplatě za měsíc srpen.

Převedení příplatku za režim práce včetně příplatku za nepravidelný nástup a příplatku za krátkou směnu do tarifu.

Převedení příplatku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti a příplatek za praxi do osobního ohodnocení.

Převedení příplatku za zaškolování do projektu mentoring.

Odměna za únik tržeb zůstává zatím beze změny.

Odborové organizace a zaměstnavatel se shodli na tom, že veškeré změny v systému odměňování zaměstnaců ČD pro rok 2024, budou provedeny až po vzájemné v dohodě.

Odborové organizace a zaměstnavatel se dohodli na předbežném termínu zahájení kolektivního vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy ČD na rok 2024, a to na konec měsíce září nebo začatek měsíce října.

 

Kadečka Jan