Složení nového ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem

Autor: administrator <admin(at)zososad-unl.cz>, Téma: Základní organizace, Vydáno dne: 06. 04. 2022 Dne 5. 4. 2022 proběhl ustavující jednání ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem.

Jednání zahájil předseda volební komise. Provedl kontrolu a oprávněnost účasti nově zvolených členů do ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem. Zahájil volbu předsedy ZO SOSaD Ústí nad Labem. Po volbě předsedy ZO, který byl zvolen všemi přítomnými hlasy, dál ustavující jednání vedl nově zvolený předseda ZO. Proběhla volba I. a II. místopředsedy ZO a revizní komise. Po ukončení voleb do orgánů ZO SOSaD Ústí nad Labem předseda volební komise vyhotovil protokol, který je uložen na ZV ZO. 

Výsledky:

Předsedou ZO SOSaD Ústí nad Labem se stal:                   Jan Kadečka 

I. místopředsedou ZO SOSaD Ústí nad Labem se stal:        Josef Matys

II. místopředsedou ZO SOSaD Ústí nad Labem se stal:       Milan Mikeš

členové ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem se stali:                  Josef Weis

                                                                                     Petr Chládek

                                                                                     Marie Mládková

                                                                                     Eva Lhotská

                                                                                     Augustín Slíva

Předsedou revizní komise se stal:                                     Zdeněk Vaníček Ing.

členové revizní komise se stali:                                        Lenka Hruzová

                                                                                     Anna Prokšová

 

 

 

 

ZV ZO by chtěl tímto poděkovat za dlouholetou práci pro ZO ve funkci člena ZV ZO a předsedkyně v úsekovém výboru ČD ZAP paní Ivě Kautské, panu Milanovi Tomkovi za práci ve funkci předsedy revizní komise, panu Bohuslavovi Rogozinskému za dlouholetou práci pro ZO a to jak funkci člena ZV ZO, tak i posléze v úsekovém výboru SŽ a v neposlední řadě za práci i paní Lukrécii Faltové, která byla doposud dlouholetou členkou ZV ZO za úsek seniorů a nadále chce pracovat v úsekovém výboru seniorů. 

ZV ZO přeje hodně štěstí nově zvoleným kandidátům paní Šárce Jinkové, paní Janě Stehlíkové a panu Petrovi Cibulkovi a panu Agustínovi Slívovi při práci ve svých funkcích a těší se na vzájemnou spolupráci.