Průzkum zájmu - Českomoravská vysočina

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Kulturní akce, Vydáno dne: 21. 06. 2021 Svaz Odborářů Služeb a Dopravy,

ve spolupráci se SŽ, ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., pořádají

kulturně - sportovní akci

Poznávání naší země

Českomoravská Vysočina – Žďárské vrchy

Průzkum zájmu o akci se bude zjišťovat na tel. 97 24 24 486

 25. 6. 2021 od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Bližší informace (bez možnosti přihlášení) na tel. 604 855 053