Provozní opatření zaměstnavatele proti šíření Koronaviru

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Základní organizace, Vydáno dne: 23. 03. 2020 Vážení kolegyně a kolegové,

 

Zaměstnavatel Správa železnic, České dráhy a ČD Cargo pravidelně informuje odborové organizace o přijatých opatřeních proti zamezení šíření Koronaviru mezi zaměstnanci na jednotlivých pracovištích. Dle názoru zaměstnavatele tato vydaná a provedená opatření povedou k ochraně našeho zdraví a tím pádem i do dalších dnů k zajištění důležitého bezpečného provozu na železnici.

Ať už na tyto opatření pohlížíme rozpačitě, nemusíme se se všemi ztotožnit. Bohužel nikdo z nás nedokáže předpovídat, jak šíření Koronaviru dopadne a to jak s opatřením nebo bez něj. Zda jsou opatření dostatečná či nedostatečná. A zda jsou tedy zapotřebí či nikoliv. Jediné co si všichni uvědomujeme je, že opatření zaměstnavatele nás zasáhnou nejen v pracovním životě, ale i v tom osobním.

Je jasné, že tyto opatření nejsou pro nikoho příjemná a proto se o nich vedou velké diskuze. A myslím si, že ještě nějakou dobu budou.

Zaměstnavatel si je vědom, že opatření bude znamenat zatížení zaměstnanců, ale přesto je přesvědčen, že to zaměstnanci zvládnou. Deklaroval, že pokud dojde k tomu, že zaměstnanec nestihne plnit své povinnosti v důsledku přetíženosti, nebude přistupovat v těchto případech ke snižování VO.  Je připraven být zaměstnancům co nejvíce nápomocen, aby zvládli tuto tíživou situaci, a zároveň je připraven opatření v případně přehodnotit či upravit. 

 

Chtěl bych Vás proto informovat o tom, že ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem zaměstnavatele upozornil na to:

1)      Že opatření, které zavádí v provozu, můžou mít negativní dopad na zaměstnance díky psychickému i fyzickému zatížení, a to hlavně tam kde bude snížen počet personálního obsazení na jednotlivých pracovištích ve směně. Muže se také stát, že se zaměstnanci dostanou do situace, kdy nebudou moci řádně vykonávat svou práci.

 

2)      ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem bude sledovat a vyhodnocovat dopady těchto opatření na členy ZO SOSaD Ústí nad Labem. V případě že opatření budou mít negativní dopady na naše členy nebo budou porušovat současnou legislativu, budeme požadovat po zaměstnavateli okamžitou nápravu.  

 

3)      Přestože zaměstnavatel svá opatření zavádí v důsledku stavu nouze v ČR a tím zároveň odůvodňuje své kroky, je vždy zapotřebí mít na paměti, že ne všichni takovouto změnu v pracovní vytíženosti/ tempa můžeme unést. ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem žádá své členy, pokud si nebudete jisti zvládnutím tohoto mimořádného stavu, informujte o tom svého vedoucího zaměstnance a proberte to s ním.

ZV ZO SOSaD je připraven v případě potřeby poskytnout svým členům potřebnou podporu a to jak pracovně právní rovině tak i osobní.

 

                                                                                                 

                                                                  Kadečka Jan

                                                                                                       Předseda ZO SOSaD Ústí nad Labem