Legenda jménem Holmes

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Archiv, Vydáno dne: 28. 08. 2019 Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

provádí průzkum zájmu o vstupenky na muzikál

 

Legenda jménem Holmes

 

 

Pořadatel:                  Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

                                   

Termín:                      28. 09. 2019

 

Přihlášení:                 jen telefonicky od 22.3.2019  v úředních hodinách:

                                    ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem tel. 9724   24486

                                    ZV ZO SOSaD Cheb                   tel. 9724   43441

                                    ZV ZO SOSaD Děčín                  tel. 9724   33391

                                    SOSaD Praha                              tel. 9722   41366   

 

Náklady C-FKSP/SF:  náklady ve výši 70% max 800 Kč ceny vstupenky za účastníka akce bude hrazeno z prostředků C –FKSP/ 50% max 400 Kč ceny vstupenky za účastníka akce bude hrazeno z prostředků SF