PKS ČD Cargo, a.s.

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Základní organizace, Vydáno dne: 18. 12. 2018

Dnes 13. 12. 2018 byla podepsána PKS ČD Cargo, a. s.

 

Zaměstnanci ČD Cargo si polepší v nárůstu mezd o 5,5 % s účinností od 1.4 2019. Představenstvo společnosti k dnešnímu dni přijalo rozhodnutí o vyplacení kompenzace za první čtvrtletí roku 2019 ve výši 5000,-Kč z hospodářského výsledku 2018, předem v lednu 2019.

 

Při nelehkém kolektivním vyjednávání se zaměstnavatel a odborové centrály dohodly minimalizovat riziko fluktuace navýšením odměny za praxi o částku 400,-Kč/měsíčně pro zaměstnance v pracovním poměru delším než 3 roky. Vyjednávání bylo zacíleno na zvýšení motivace a produktivitu zaměstnanců společnosti.

                                                                                  Milan Mikeš a Jana Bartáková