Letní dětský tábor 2018

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Dětské tábory, Vydáno dne: 09. 01. 2018

Cena tábora: 4.500,- Kč (cenu lze snížit o příspěvek zaměstnavatele z FKSP, SF)

Doprava autobusem (odjezdy Děčín, Ústí nad Labem, Praha, České Budějice)

Stravování a ubytování: plná penze s celodenním pitným režimem, děti jsou ubytovány v apartmánovém domě + v klimatizovaných bungalovech. Dům se nachází 300m od pláže.  

Účast: děti od 6 – 15let věku

Pojištění: pro všechny děti zajišťuje organizátor tábora

Přihlášky na tábor přijímá Bc. Lubomír Michalec na tel. 730 572 000, email: lubomir.michalec2@sosad.cz;

Zároveň je nutné vyplnit i písemnou přihlášku, kterou je možné si vyzvednout na jednotlivých ZV ZO SOSaD nebo stáhnout na internetu www.sosad.cz ; www.zososad-unl.cz . Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 31. 3. 2018 v kanceláři ZV ZO SOSaD Děčín nebo zaslat na email: lubomir.michalec2@sosad.cz

Počet dětí: 41

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru účastníků tábora při větším počtu přihlášených dětí. 

 

nabídka k tisku/ ke stažení zde, přihláška ke stažení/ k tisku zde