Sasko - Tropical Islands

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Kulturní akce, Vydáno dne: 28. 12. 2017 Svaz Odborářů Služeb a Dopravy pořádají ve spolupráci se zaměstnavatelem SŽDC, ČD, ČDC pro zaměstnance a rodinné příslušníky

 

Sportovně kulturní akci

Sasko- Tropical Islands

 

Pořadatel:                  Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

              

Termín:                     24. února 2018

 

Přihlášky:                  Příjem přihlášek od 03. 01. 2018 do vyčerpání kapacitysekretariát tel. 9722 41 366.

                                    Při přihlášení nutno nahlásit organizační jednotku zaměstnavatele, osobní číslo zaměstnance, rok

                                    narození RP- D (dítě), mobilní telefon a e-mail.

 

Účastnický popl.,      200 Kč – účastník (poplatek je použit na snížení výdajů z prostředků C-FKSP)

Poplatek je nutno uhradit bezhotovostně do 3 dnů od přihlášení na bankovní účet SOSaD 43-2207550287/0100

Do zprávy pro příjemce nutno uvést: příjmení účastníka / název akce.

V případě neuhrazení účastnického poplatku v daném termínu, bude účastník automaticky z akce

vyřazen a místo bude nabídnuto náhradníkům.

 Doprava:                    Autobus

 Maximální počet:       50 účastníků Ústecká oblast

 Organizátor:              Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

 Místo konání:            Tropical Islands

 

 

 

 

 

Podmínky účasti:      Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních

                                   a kulturních akcí hrazených z prostředků C-FKSP SŽDC a SF ČD, ČD Cargo

                                  

Náklady na akci:      Celkem 2100 Kč/účastníka, částka ve výši 1900 Kč za účastníka bude hrazeno

                       z prostředků C-FKSP a SF

Pojištění:                    Účastníci jsou povinni uzavřít po dobu konání akce základní úrazové a cestovní

                                    pojištění na vlastní náklady individuálně.

Propozice:                 odjezd autobusu Děčín 6:00 hod. od vlakové nádraží, Ústí nad Labem 6:30                                 hod. zastávka autobusu u myší díry

  Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu.