PKS ČD Cargo 2018

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Základní organizace, Vydáno dne: 18. 12. 2017

  Dnes byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsána kolektivní smlouva na rok 2018. Výsledkem je oboustranný kompromis, s nově stanovenou výši tarifních stupňů. Zaměstnancům bude zároveň vyplacena odměna za splnění hospodářský výsledek a to se mzdou za prosinec 2017. Zároveň došlo ke zvýšení benefitů, např. stravné, životní výročí atd.

Bližší informace budou podány v nejbližší době.