Výsledky voleb do orgánů Základní Organizace SOSaD Ústí nad Labem na volební období 2017 - 2021

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Volby ZO - 2017, Vydáno dne: 06. 04. 2017

Dne 6. 4. 2017 v 7:00 hod byl předsedou Volební Komise svolán nový ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem. Nový ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem dle volebního řádu navrhnul a zvolil předsedu ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem, I. místopředsedu ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem, II. místopředsedu ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem a Revizní komisi ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem.

Dne 6. 4. 2017 v 12:00 hod. byly ukončeny a protokolárně zapsány výsledky voleb do orgánů ZO SOSaD Ústí nad Labem.

Tímto okamžikem začal vykonávat činnost nový ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem a Revizní Komise v tomto složení:

Předseda ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem ……………………...……Kadečka Jan

I. místopředseda ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem …………………Matys Josef

II. místopředseda ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem ……….........Mikeš Milan

člen ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem ……………..………......…..……Mládková Marie

člen ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem ………………..……......…..……Kautská Iva

člen ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem …………………..…......…..……Lhotská Eva

člen ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem ………………….…......…...……Weis Josef

člen ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem ………………….….........………Chládek Petr

člen ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem ………………….…......…...……Faltová Lukrecie

 

Složení Revizní Komise  ZO SOSaD Ústí nad Labem

Tomko Milan

Hruzová Lenka

Vaníček Zdeněk

Prokšová Anna

 

Protokol o provedených volbách na volební období 2017 - 2021 do orgánů Základní Organizace SOSaD Ústí nad Labem