Kandidáti do ZV ZO SOSaD - Volby 2017

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Volby ZO - 2017, Vydáno dne: 21. 02. 2017 Kandidáti do ZV ZO SOSaD – Volby 2017

Předseda ZO SOSaD Ústí nad Labem

1.     Jan Kadečka

Úsek SŽDC PO Ústí nad Labem

1.     Josef Matys, výpravčí

2.     Josef Zeman, výpravčí

3.     Bohumil Rogozinský, výpravčí

4.     Miroslav Kučera, výpravčí

5.     Svatopluk Sailer, provozní dispečer

Úsek SŽDC PO Lovosice

1.     Petr Chládek, výpravčí

2.     Ing. Josef Bílek

Úsek ČD ZAP Ústí nad Labem

1.     Iva Kautská, osobní pokladník

2.     Lenka Staňková, osobní pokladník

3.     Ilona Kolářová, osobní pokladník

4.     Denisa Hrbáčková, osobní pokladník

Úsek ČD ZAP Most

1.     Marie Mládková, informátor

2.     Ivana Svobodová, osobní pokladník

3.     Eva Temesáková, osobní pokladník

4.     Dana Šimková, informátor

5.     Silvie Balabánová, osobní pokladník

Úsek ČD ZAP Jízdní personál

1.     Josef Weis, vlakvedoucí os. vlaků

2.     Miroslav Kapr, vlakvedoucí os. vlaků

Úsek ČD Cargo administrativa

1.     Eva Lhotská, nákladní pokladník

2.     Zdeňka Karaffová, nákladní pokladník

3.     Ivana Háblová, nákladní pokladník

Úsek ČD Cargo provozní

1.     Milan Mikeš, Vedoucí posunu

2.     Vítěslav Navrátil, vedoucí posunu

3.     Vít Polák, vozmistr

4.     Miloš Blažek, vedoucí posunu

Úsek Senioři

1.     Lukrécie Faltová

2.     Jana Vajnerová

3.     Božena Wilkeová

4.     Jaroslava Kosíková

5.     Augustín Slíva

6.     Serafina Havranová

7.     Jiřina Landovská

Revizní komise

1.     Milan Tomko

2.     Lenka Hruzová

3.     Zdeněk Vaníček

4.     Anna Prokšová

 

 

VOLBY DO ZÁVODNÍHO VÝBORU ZO SOSAD ÚSTÍ NAD LABEM

VOLBA PŘEDSEDY ZO SOSAD ÚSTÍ NAD LABEM

VOLBA REVIZNÍ KOMISE ZO SOSaD ÚSTÍ NAD LABEM

 

ZV ZO SOSaD vyhlašuje dle usnesení GR SOSaD, podle platných stanov SOSaD volby do orgánů ZO SOSaD Ústí nad Labem a volbu předsedy ZO SOSaD Ústí nad Labem. Volby se budou konat dle platného volebního řádu ZO SOSaD Ústí nad Labem. Volební řád bude k dispozici u volební komise, předsedů úsekových výborů a v průběhu konání voleb u volebních komisařů a na internetových stránkách ZO SOSaD Ústí nad Labem

 

Volební komise:

Předseda: Tomko Milan

Členové:  Weis Josef, Mládková Marie, Matys Josef, Mikeš Milan, Iva Kautská, Eva Lhotská, Kadečka Jan

 

TERMÍN KONÁNÍ VOLEB

 

27. 3. – 31. 3. 2017

V tomto termínu proběhnou volby kandidátů do úseků SŽDC, ČD, ČD CARGO

Rozdělení úseků dle usnesení ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem ze dne 20. 1. 2017:

SŽDC:

úsek PO Litoměřice (Litoměřice, Hoštka, Polepy, Štětí, Lovosice, Hrobce)

úsek PO  Ústí nad Labem (Ústí, Teplice, Úpořiny, Řehlovice, Oldřichov, Řetenice, CDP)

ČD:

Úsek ZAP Ústí nad Labem (Ústí, Litoměřice)

Úsek ZAP Most  (Teplice, Bílina, Most, ostatní)

Úsek ZAP Jízdní personál

ČD CARGO: 

Úsek administrativa

Úsek provozní

SENIOŘI:

Úsek senioři Ústí nad Labem

 

Volební místnosti:

1) kancelář ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem, Vojtěšská 2, Ústí nad Labem 400 01

2) jednotlivá pracoviště členů.

 

Otevření volebních místností:

1) kancelář ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem v době konání voleb od 7:00 hod. – 13:00 hod.

2) volební komisaři objedou v době konání voleb jednotlivá pracoviště

 

Kandidáti:

Právo kandidovat má každý člen ZO SOSaD Ústí nad Labem. Člen ZO SOSaD Ústí nad Labem může kandidovat jen do úseku k příslušnému zaměstnavateli u kterého je zaměstnán. Na předsedu ZO SOSaD Ústí nad Labem a člena revizní komise ZO SOSaD Ústí nad Labem může kandidovat každý člen ZO (bez návaznosti na zaměstnavatele). Souběžná kandidatura se nevylučuje.

 

Kandidatura:

 

Člen ZO SOSaD Ústí nad Labem, který bude mít zájem kandidovat do orgánů ZO SOSaD Ústí nad Labem musí nahlásit svoji kandidaturu na příslušném dokumentu ,,Kandidát do závodního výboru,, na ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem. Kandidatura musí obsahovat: Jméno a příjmení, bydliště, datum narození, u jakého je zaměstnavatele, pracoviště a kam člen chce kandidovat (úsek, předseda ZO, RK) a jeho souhlas potvrzený podpisem.

Termín do kdy tak může kandidát učinit je stanoven na 10.3.2017 11:00 hodin.

Po tomto datu a času se kandidatura už nepřijímá a kandidát nebude zařazen na volební lístky.

 

Volba kandidátů:

 

Člen ZO SOSaD Ústí nad Labem volí jen kandidáty příslušného úseku ke svému pracovišti a zaměstnavateli. Člen ZO SOSaD Ústí nad Labem volí jen jednou a má právo na volební lístek s kandidáty příslušného úseku ke svému pracovišti a zaměstnavateli. V případě že člen odvolí ve volební místnosti na ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem, nevolí znovu u volebního komisaře na svém pracovišti a obráceně.

 

Další informace u volebních komisařů nebo na ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem.

Tel. 9724 24 466, 604 855 053 předseda ZO.

 

K tisku / stažení:

Dokument pro přihlášení na kandidaturu do orgánů ZO SOSaD Ústí nad Labem