Výzva

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Archiv, Vydáno dne: 11. 08. 2016

 Likvidace národního dopravce Českých drah, a.s., pod taktovkou soukromých dopravců a Ministerstva dopravy ČR 

Všem odborovým organizacím, působícím v železniční dopravě

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

na základě analýzy současných kroků Ministerstva dopravy (MD) ve vztahu k Českým drahám (ČD), resp. celé skupině ČD, které Svaz odborářů služeb a dopravy považuje za zásadní pro celý segment veřejné dopravy, považujeme za nutné svolat společné jednání všech odborových svazů, působících na železnici.  Cílem by mělo být zaujetí společného stanoviska k záměrům MD, podle našeho názoru představujícím hrozící likvidaci národního dopravce ČD a celé skupiny ČD, tzn. i všech dceřiných společností, i za cenu obcházení rozhodnutí Vlády ČR a usnesení ÚOHS. To považujeme za skandální jednání, kterému nelze nečinně přihlížet, a současně za hrozbu pro všechny zaměstnance.

V příloze zasíláme podrobnější informace, vztahující se k postupu MD.

Jsme nuceni konstatovat, že stávající vážná situace vyžaduje radikální postoj odborových organizací.

 

 

 

 

Generální rada Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD)

 

 

Firemní výbor SOSaD při ČD, a.s.

 

 

 

Příloha