Zvoní Cargu umíráček?

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Archiv, Vydáno dne: 31. 08. 2012Jednání RHSD (dopravní tripartita)

Včera proběhlo další jednání tripartity, jejíž svolání inicioval SOSaD jako jediný svaz na železnici, kvůli kritické situaci u ČD Cargo,a.s. Představenstvo ČD Cargo, a.s. se tentokrát vyznamenalo tím, že v řádu několika dnů předložilo do orgánu společnosti a tripartitě zcela odlišné prognózy hospodářského výsledku za rok 2012, které se od sebe lišily o pouhou jednu miliardu korun. Ani slibované analýzy, které měly být předloženy již na jednání tripartity v červenci, které bylo následně zrušeno, jsme včera nedostali. „Odborníci z firmy Deloitte“ připravili likvidační materiál, jehož realizací by byli vyhozeni tisíce zaměstnanců společnosti. Bohužel nikde ani slovo o tom, že obchod se probudí z letargie a po více než půlroční debatě předloží návrhy, jak zvýšit počet zákazníků, počet jednotlivých vozových zásilek, marži a tím zajistit práci pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Dá se konstatovat, že tento stav, který u společnosti trvá už několik let, se odvážím nazvat řízenou destrukcí a likvidací. Opakovaná jednání tripartity jednoznačně vynesla na povrch skutečnost, že již několik politicky dosazených odborně neschopných top managementů, které se vystřídaly v čele společnosti za poslední roky, společnost úspěšně vedou ke krachu. Jediným prokazatelně pozitivním výsledkem těchto jednání je to, že v letošním roce nedošlo k chystanému masovému propouštění cca 3000 zaměstnanců, a tudíž byl sociální smír do této chvíle zachován.

Dnes jsme obdrželi na náš email usnesení PV OSŽ ČDC (viz příloha), po jehož přečtení jsem nabyl dojmu, že zánik ČD Cargo, a.s. je nevyhnutelný.  I vy se dočtete, co všechno podnikový výbor OSŽ požaduje a koho obviňuje, ale asi zřejmě tak jako já dojdete k závěru, že pláčou správně, ale na nesprávném hrobě. Opakovaně jsme vás informovali o vývoji společnosti ČD Cargo, a.s., ale to, že titíž představitelé podnikového výboru, kteří dnes volají po personálních změnách ve vedení společnosti jsou spoluzodpovědní za velmi neutěšený stav, za stávající i všechny minulé managementy, které Cargo do této katastrofální situace přivedly, ani řádka. Kdopak asi seděl od vzniku společnosti v dozorčí radě ČD Cargo, a.s. jako zástupce zaměstnanců a poslušně schvaloval všechny záměry předchozích managementů, aniž by v průběhu uplynulých více jak 4 letech přišli s nějakým řešením? Opět musím připomenout  působení vrcholného představitele OSŽ pana Bazgera v představenstvu a managementu ČD Cargo, a.s. a jeho podíl na morových ranách zasazených této společnosti. Od samotného vzniku této společnosti je obchodní politika nastavena zásadně špatně a to na tzv. komoditní skupiny, které zcela samozřejmě vedou ke ztrátě kontaktů s drobnými klienty přepravující jednotlivé vozové zásilky a k postupné likvidaci jednotlivých vozových zásilek. Je navíc mnoho případů, kdy se informace o obchodním případu od těchto našich obchodníků dostaly překvapivě rychle naší konkurenci, která posléze tyto přepravy zrealizovala.  K tomu všemu přispívá jen povrchní znalost našich skutečných nákladů u jednotlivých obchodních případů, podepřená neexistencí norem spotřeby živé práce, podle kterých bychom mohli objektivněji posoudit náročnost a cenu té které činnosti.

 Ale ať všechno nesvádíme na management ale i odboráře, existují také objektivní příčiny alarmujícího stavu v ČD Cargu. Celý segment železniční nákladní dopravy se z hlediska konkurenceschopnosti  nachází vůči ostatním druhům doprav v naprosto nerovných podmínkách např. provozovatelé kamionové dopravy mají levnější naftu, stejně tak zelená nafta pro zemědělce je výrazně levnější, zatímco ČD Cargo, a.s., které po silnici nejezdí, má daňové zatížení v naftě nejvyšší, a tím vlastně své konkurenty dlouhodobě sponzoruje. Stávající Výše poplatku za použití dopravní cesty je na železnici násobně vyšší, než u jejich největších konkurentů-kamionů. Ani růst ceny elektrické energie není objektivní a připočteme–li k výše zmíněným managementem nezaviněným objektivním důvodům nemravně vysoký podíl administrativy a příliš vysoké náklady na některé služby, tak se vlastně ani není čemu divit, že se společnost nachází tam, kde se nachází. Tajně doufám, že se někdo nad železnicí smiluje a bude opět managerské posty u všech železničních společností obsazovat na základě výběrových řízení, kde rozhodujícím požadavkem bude odborná kvalifikace a ne politické, či jiné doporučení. Bubnování na poplach pouze mezi odboráři v ČD Cargo, a.s. krizi na Cargu neodvrátí.

Jsem přesvědčen, že pouze společný postup všech tří největších železničních společností ve vlastnictví státu (ČD, a.s., SŽDC s.o. a Cargo) může přimět tuto neschopnou (všehoschopnou) vládu k nějakému pozitivnímu řešení, které by mohlo zachránit nejen ČD Cargo, a.s. a tedy zaměstnání pro naše kolegy, ale i ČD a.s. (matku), která je zřejmě ještě v horší situaci (totálně předlužená), jenom se o tom zrovna nehovoří.

Věřím, že nechcete ještě víc přihrbit hřbet a nechat se bez odporu připravit o zaměstnání. Podle starého přísloví, že na každou svini se vaří voda, se pojďme spojit v úsilí přiložit pod kotlem.

Ing. Jaromír Dušek

31.8.2012