Zachraňuje vedení OSŽ zaměstnance ČD Cargo, a.s. nebo jen sebe….

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Archiv, Vydáno dne: 09. 05. 2012

 


 
 
 
Zachraňuje vedení OSŽ zaměstnance ČD Cargo, a.s. nebo jen sebe….
Proč SOSaD nemůže připojit podpis k usnesení podnikového výboru OSŽ při ČD Cargo a.s., i když cíle jsou stejné……
 
I stalo se…
 
Zhroucení společnosti ČD Cargo, a.s. je na dohled, přitom společnost začala tak nadějně. Bazala se svým týmem vybral téměř 12tis zaměstnanců, kteří měli být nezbytní pro fungování nově vzniklé společnosti. Přestože firma se učila teprve prvním samostatným krůčkům, vykázala i přes začínající světovou krizi v prvním roce působení zisk. Poté, co byl Bazala Žaludou za podpory OSŽ popraven s celým svým managementem, a osočen z krádeže, měli jsme dokonce možnost číst opakovaně celostránkové inzeráty opěvující skvělé výsledky a krizový management. Do čela krizového managementu posadil ministr Bárta mladého a perspektivního Vodičku, který vedoucí pozici získal na svatbě pana Bárty místo svatebních koláčků, a kterému bohužel významně pomáhaly šířit tyto bláboly tehdejší zástupci OSŽ – pan Bazger a jeho kolegové z dozorčí rady. I oni se přidali ke štvanici na Bazalův management. Opakovali obvinění o dvou ukradených miliardách a docílili toho, že odborně zdatný a erudovaný management byl nahrazen pravicovými komsomolci a jedním zneuznaným odborářem p. Bazgerem, který se dokonce posadil do managerské funkce a užíval si statisícových měsíčních odměn. OSŽ buď mlčelo, nebo tomu dokonce tleskalo. To, že komsomolci spolu s panem Bazgerem připravili firmu ČD Cargo, a.s. o několik milionu tun přeprav, a tím o tržby i budocnost, je nijak netížilo. O to halasněji se nazývali krizovým managementem, který zachraňuje firmu před krizí, kterou ve skutečnosti sami způsobili. Ne nadarmo se v armádě v minulosti říkalo, že iniciativní blbec je mnohem horší, než třídní nepřítel. Vodička sobě a svým blízkým rozdělil milionové odměny po vylhaných skvělých výsledcích a OSŽ opět nebylo slyšet. Jediný, kdo veřejně napadl tuto nehoráznost a všeho schopnost managementu jsem byl bohužel já v ČT. Poté byli dosazeni do managerských funkcí další neželezničáři v čele s panem Slamečkou, kteří do vínku od své matky (pana Žaludy)dostali nesplnitelnou kuratelu, která jim ukládá platit Žaludovi desátky z trosek firmy, kterou pomáhal Žaluda sám rozbít. Výsledkem je spirála smrti, jejímiž prvními obětmi budou tisíce propuštěných zaměstnanců ČD Carga, a.s. Je zajímavé, že desítky milionů na reklamu, která k ničemu nepřispěla, se na Cargu našli, miliony pro Vodičku a jeho neviditelné spolupracovníky také, ale výkony a peníze pro řadové zaměstnance už ne.
 
Bylo by snadné říci, co jste si v OSŽ navařili, to dnes máte na talíři, jenže naši členové- zaměstnanci ČD Cargo, a.s. jsou bohužel postiženi stejně, přestože se vedení našeho svazu na vytunelování a devastaci firmy ČD Cargo, a.s. vůbec nepodílelo a snažilo se mu zabránit. Naše námitky na tuto situaci a naše kritika byla brána OSŽ jako averze a pomsta a hodně lidí se nechalo o tom přesvědčit. Bohužel teď, když se naše varování stávají skutečností, tak ti, kteří nás nejvíce přesvědčovali o tom, že nemáme pravdu a podporovali stávající vedení a tím i situaci na ČD Cargu, se tváří jak největší ochránci lidí. A to se nám nelíbí. Proto SOSaD nepřipojí svůj podpis pod usnesení OSŽ jako ostatní OC, byť cíle za záchranu ČD Cargo jsou už totožné.
 
 
A co SOSaD
Už minulý týden Vás částečně kolega Mikeš o připravovaných krocích informoval (viz článek na našich stránkách Vážení kolegové, odboráři, kamarádi). Mně už nezbývá, než vás vyzvat k tomu, abychom společně s ostatními zaměstnanci připravili takové kroky, které zabrání masovému propouštění, a vynutit si taková rozhodnutí, která firmu zachrání před zničením. V žádném případě nemůžeme souhlasit s tím, aby neschopnost managementů odnášeli na svých bedrech provozní zaměstnanci a aby jediným řešením tunelování firmy bylo propouštění.
 
Požádali jsme ministra dopravy o urgentní svolání dopravní tripartity s jediným bodem programu –„Kritická situace u ČD Cargo, a.s.“.
 
Vás všechny moje kolegyně a kolegové vyzývám, abychom se připravovali i na nejrazantnější způsob obrany našich práv, tedy i na stávku, bude-li to nutné.
 
V Praze dne 4.5.2012
Ing. Jaromír Dušek
Předseda SOSaD