dopis ředitele RCP Ústí n.L. s poděkováním zaměstnancům za spolupráci při odchodu do důchodu

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Archiv, Vydáno dne: 30. 03. 2012

obsah dopisu, který jsme dnes obrželi e -mailem od sekretariátu ředitele RCP Ústí nad Labem se žádostí k uveřejněníVážení spolupracovníci, kamarádi, přátelé,

 

pokud se ohlížím do minulosti, považuji za dar osudu, že mi bylo umožněno více než 44 let pracovat ve výborném pracovním kolektivu a chtěl bych Vám všem tímto poděkovat za léta spolupráce a podporu při všech činnostech na různých stupních řízení provozu.  Vysoce oceňuji Vaší práci a je pro mne nesmírně cenné zjištění, že jsem ve Vás našel opravdu zkušené odborníky pro řešení náročných dopravních a technických úkolů, projektů a množství problémů, které přináší každodenní provozní práce. Ale hlavně si cením, že jste také obrovskou partou železničních fandů, bez jejichž podpory by se nepodařilo vyřešit i řadu nepopulárních kroku souvisejících se stále probíhajícími reformami na železnici.

 

Má mise končí k datu 31. března 2012. Ještě jednou Vám děkuji a přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů, pevné zdraví a pohodu. Byli jste mými výbornými spolupracovníky a věřím, že zůstaneme i nadále dobrými přáteli.

 

 

 

                                                                  Ing. Milan Fryč

                                                           ředitel RCP Ústí nad Labem