Kolik nás bude stát režikjka? Poděkujme ostatním OC

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Archiv, Vydáno dne: 16. 12. 2011Vážení železničáři,

nedávno proběhnuvší jednání o režijkách opět ukázalo, jak dobře vás zastupují představitelé ostatních odborových organizací působících na železnici. Už několik měsíců před tímto jednáním prosakovaly informace o kuloárních dohodách mezi zástupci OSŽ a ČD a.s. a následně mezi představiteli  OSŽ,  FS ČD a Ing. Miroslavem Kalouskem o loajalitě těchto organizací s Kalouskovými návrhy v oblasti režijních výhod. Při samotném jednání na Ministerstvu dopravy bylo od samého počátku zřejmé, kdo vás prodal. Opakovaně jsem panu ministrovi připomněl dohodu z roku 1993 (dosud platná) mezi tehdejším ministrem dopravy PhDr.  Janem Stráským a odborovými organizacemi k tarifu „režijek“, kde se jasně hovoří o tom, že do skončení transformace nebude bez souhlasu odborových organizací tarifně změněn. Neustálé změny transformačního zákona 77/2002 Sb. dokazují, že transformace doposud skončena není – nedávné vyjádření ministra dopravy Mgr. Pavla Dobeše o přípravě holdingového uspořádání skupiny ČD to potvrzuje.

 

Vydá-li ministr dopravy tarif ve znění zápisu, který zveřejňujeme, poruší tím dohodu svého předchůdce, a to s podporou ostatních zúčastněných zástupců odborových organizací na železnici a managementu ČD a.s. Zřejmě jste si zvolili své zástupce proto, aby tahali z vašich kapes co nejvíce peněz.

 

 

 

zápis z jednání:

Z Á P I S

 

 

Název jednání: Zaměstnanecké jízdné - úprava Tarifu od 1. 1. 2012

Datum a čas: 14. 12. 2011 od  9:10 h do 9:45 h

Místo: Budova MD - poradní místnost ministra dopravy

Přítomní: viz. přiložená prezenční listina

 

Jednání vedl ministr dopravy Mgr. Pavel Dobeš s tím, že bylo plynule navázáno na přerušené jednání ze dne 8.12 2011.

 

Předmětem projednávání byla pouze úprava ceny jízdného a přepravného ve smyslu            § 2 odst. 1 Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy                 a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy (dále jen „Tarif“)

 

Zástupci odborových centrál prezentovali možnou variantu ceny zaměstnaneckého jízdného včetně DPH pro roky 2012 až 2014, tj. protinávrh Ministerstva dopravy z minulého jednání v následující struktuře:

 

pro rok 2012 …………    500 Kč/300 Kč*

pro rok 2013 …………    750 Kč/400 Kč*

pro rok 2014…………. 1 000 Kč/500 Kč*

 

* důchodci a děti

 

Pozn:

Pojmy „Rodinní příslušníci“,„Děti“, „Důchodci“ atd. jsou definovány v prováděcím předpise                   k Tarifu  (předpis ČD OK 10), tj. např. dítě maximálně do 26 let za podmínky, že je studující a svobodné.

 

S návrhem vyslovili všichni přítomní souhlas. Nesouhlasil pouze p. Jaromír Dušek, předseda Svazu Odborářů Služeb a Dopravy. Pan Jan Fridrich, prezident Federace vlakových čet navrhoval „zastropovat“ cenu pro roky 2015 a další, jeho návrh nebyl přijat.

 

Většinou přítomných odsouhlasená struktura ceny zaměstnaneckého jízdného bude neprodleně zapracována do § 2 TARIFU (Tarif bude prozatím řešit cenu pouze do roku 2014).

 

 

Na závěr poděkoval ministr dopravy a 1. náměstek ministra dopravy odborovým centrálám ČD, a.s.  za spolupráci s přáním klidných vánočních svátků.

 

 

 

V Praze dne 14.12.2011

Zapsala: M. Faltýsková

 

prezentační listina z jednání:

http://www.zososad-unl.cz/storage/1324021169_sb_prezennlistina14122011.pdf