OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI VLÁDY

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Archiv, Vydáno dne: 16. 05. 2011 http://www.zososad-unl.cz/storage/1305546179_sb_otevendopispedsedovivldy0001.pdf