pomluvy kolektivních vyjednávačů

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Archiv, Vydáno dne: 07. 12. 2010

Vážení kolegové, v poslední době se šíří různé dopisy, které obviňují SOSaD, že bojkotuje kolektivní vyjednávání, píše ve svém nejnovějším komentáři místopředseda FV SOSaD při ČD, a.s. Lubomír Michalec.Vážení kolegové a kolegyně !
V poslední době se šíří různé dopisy a zprávy podepsané prezidenty osmi odborových svazů na ČD, které obviňují SOSaD, že bojkotuje kolektivní vyjednávání.K tomu je třeba napsat pár slov i z opačné strany.
Především SOSaD si nedal socialistický závazek, že KS 2011 bude podepsána do 3.12.Stávající KS platí do 31.12.2010, tak proč ta hysterie?
K uvolňování odborových funkcionářů na základě dohody se zaměstnavatelem, odkazuje bod 2.16.1.1 KS 2010.Není tedy pravdou, že dohoda NENÍ součástí KS.
Při loňském jednání byla projednána kolektivní smlouva a poté se řešila Dohoda o uvolňování.Na naše vyjednavače byl veden tvrdý nátlak " podepište, nebo nebudete mít nic". Abychom tomuto tlaku předešli, požadujeme uzavřít tuto dohodu před projednáním dalších bodů KS.Navíc chceme jasná pravidla pro toto uvolňování.Nyní není řešeno uvolňování nad 999 zastupovaných členů, takže může jít o úlitbu některé odborové organizaci.Že to jde, zaměstnavatel ukazuje zcela jasně na poskytování prostor pro činnost svazů.Zatímco ČD mají tisíce metrů nevyužívaných prostor a ostatní OO tyto prostory ČD využívají, Zaměstnavatel platí pro OSŽ jejich hotel Bohemika.Není to náhodou diskriminační přístup a nadržování nejsilnějšímu odborovému svazu?Mají ČD tolik prostředků že mohou platit hotel? Potom ať zvýší mzdy svým zaměstnancům !!
Prezidenti mrňavých svazů souhlasí s názorem OSŽ ve strachu aby nepřišli o své korýtko !!!
Závěrem chci říci, že nám nejde o uvolnění dalších funkcionářů, toho bychom dosáhli i jinak, ale o zavedení spravedlivého systému, kterému se brání jak zaměstnavatel (proč ?), tak ostatní odborové svazy (proč ?).

Lubomír Michalec st.

místopředseda FV SOSaD při ČD, a.