Výzva předsedy SOSaD k účasti na demonstraci

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Archiv, Vydáno dne: 07. 12. 2010Vážené kolegyně, vážení kolegové, odboráři,

obracím se na Vás s výzvou, abyste se 8.12.2010 v místech, která jsou určena jako shromaždiště pro demonstranty, při příležitosti ohlášené stávky zaměstnanců v rozpočtové sféře, zúčastnili protestních akcí. Záměrně jsem neuvedl, že podpoříme stávku v rozpočtové sféře, a to proto, že důvod, který odborové svazy rozpočtové sféry uvádějí jako důvod ke stávce, tedy snížení platů, pro mě osobně žádným důvodem není. Důvodů, proč bychom měli s ostatními demonstrovat Vám ale uvedu hned několik:

Škrty finančních prostředků pro hasiče, policisty, doktory, školství, apod. pro nás všechny budou znamenat destrukci státní správy.

Menší počet hasičů, kteří by měli pomáhat hasit Váš dům, byt, či majetek nebo pomáhat při povodních, či živelných pohromách, zrovna tak menší množství policistů nebude znamenat nic jiného než snížení bezpečnosti obyvatel, vyšší kriminalitu a ještě větší řádění ekonomické mafie, kvůli které se ve skutečnosti škrty provádějí. Ani více „Cvachů“ ve zdravotnictví nebude pro nikoho z nás přínosem, protože ti lepší lékaři „Sovové“ skončí v zahraničí. Takto bych mohl pokračovat u každé činnosti, která je současnou politikou vlády ohrožena. I my, železničáři, máme však své důvody, proč být nespokojeni.

- ministr dopravy odebral 6 mld.Kč ze státního fondu dopravní infrastruktury určených pro železnici a tyto finance převedl na silnici

- ministr dopravy rozhodl o tom, že bude přesunuto 9,5 tis.zaměstnanců provozu z ČD a.s. do SŽDC, s.o. aniž by domyslel nedozírné dopady takového kroku na funkčnost železnice.

- ministr dopravy má v úmyslu snížit prostředky pro ČD, a.s., určené na kompenzaci ztráty z provozování osobní dopravy o 1 mld. Kč.

- téměř celé managementy všech železničních společností jsou obsazeny nekvalifikovanými lidmi bez jakékoli praxe s přímým dopadem na propouštění stovek našich kolegů z těchto železničních společností

- připravované a některé již realizované kroky ministra financí sníží životní úroveň každého z nás (povodňová daň, zvýšení sazby DPH, likvidace benefitů)

- změna zákona o zdravotním pojištění mnohé lidi donutí k slzám, vzhledem ke snaze zpoplatnit ve zdravotnictví téměř vše

Zdaleka jsem nevyčerpal všechny „příjemné“ záměry vlády, které nás všechny postihnou. I tento výčet by však měl pro Vás být dostatečným k tomu, abyste pokud možno projevili svůj názor účastí na protestních demonstracích 8.12.2010. Seznam shromaždišť jsme zasílali na ZO.

Ing. Jaromír Dušek

předseda SOSaD