Dohody o zařazení do režimu letmo

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Archiv, Vydáno dne: 08. 03. 2009Dohody o zařazení do režimu letmo: 

jelikož dle platné PKS a legislativy jsou zaměstnanci zařazeny do turnusu znevýhodněny při pracovní neschopnosti do 14 dní, navrhli jsme zaměstnavateli zda by nezvážil, aby tyto zaměstnance zařadil do režimu letmo. Zaměstnavatel tomuto návrhu vyhověl. Vzhledem k tomu, že bez souhlasu zaměstnance to nelze, musí být sepsaná dohoda. Cílem tohoto kroku je, aby zaměstnanci byli placeny už od čtvrtého dne pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel slíbil, že nebude zneužívat tohoto zařazení zaměstnanců k tomu, aby zaměstnancům přiděloval směny na jiných pracovištích než jsou doposud zvyklí a bude nadále dodržovat rozvrh směn na daných pracovištích.

 

UPOZORNĚNÍ: zaměstnanec nemusí toto dohodu podepsat, ale vzhledem k tomu, že tuto dohodu jde vypovědět pokud by zaměstnavatel slib nedodržel, není důvod proč nepodepsat.

V případě, že by jste měli po podepsání dohody nějaké problémy, obraťte se na úsekové důvěrníky nebo na předsedu ZO a určitě vše vyřešíme ke spokojenosti všech zúčastněných.